In our very first film class, we explored German Expressionism. We explored expressionist drama, artwork and literature. 

Here is our attempt at interpreting German Expressionism

WHAT'S YOUR GENRE?

(Click on the image to see the video/presentation)

DRAMA

Screenshot 2021-05-24 212825.png

TEAM 1

Rivika Khanna, Sumit Buchasia, Aastha Gupta, Taran Warner, Lakshika Mathur, Shreya Muley, Ria Chheda, 

Smirna Nathan, Gunjan Sharma, Madhavi Sakhardande, Manya Sinha, Harshita Sethia

LITERATURE

Screenshot 2021-05-28 131450.png

TEAM 2

Akhil Hasija, Akansha Sinha, Anagh Bisht, Jashvitha Dhagey, Divya Saibabu, Disha Sinha, 

Umama Momin, Srishti Sharma, Tanvi Dalvi, Nikita Shisode, Vatsala Srivastava

PAINTINGS

Expressionism and Paintings - Team 3.png

TEAM 3

Aakash Pandey, Avani Gangwal, Avantika Bhattacharyya, Bruvee Manek, Harman Khurana, Pranita Deshpande

Sakshi Vishwakarma, Shristi Kapoor, Simran N Chandnani, Trishala Sabnis, Vedika Kanodia, Yatharth Golchha

SCM SOPHIA